Účel fakturačnej adresy

6016

Týmto udeľujem spoločnostiam Medirex, a.s., IČO: 35 766 450, so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok a Soyamedia Development s.r.o., IČO: 46 771 751, so sídlom Pribinova 30, 811 09 Bratislava na dobu neurčitú súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu, v ktorom som ich poskytla

ako prevádzkovateľ internetového obchodu si veľmi vážime Vaše súkromie a dbáme hlavne o ochranu Vašich osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri našej činnosti v súvislosti s prevádzkou e-shopu a zabezpečovaním a vybavovaním Vašich objednávok v e-shope zhromažďujeme, ako Na tento účel spracúvame osobné údaje (vrátane mena, titulu, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, poštovej adresy, dodacej a fakturačnej adresy), informácie o objednávkach a zákazníkoch (vrátane objednaného a dodaného tovaru a služieb, pokynov týkajúcich sa objednávok, obchodných aktivít a záujmov zákazníkov a Po tom, čo vyplníte informácie ohľadom doručovacej adresy, vyžiadame nasledujúce údaje ohľadom vašej fakturačnej adresy: • Názov spoločnosti (aj je to vhodné) • Meno • Fakturačná adresa ako pre potrebný účel. 3.2.8 DIGITÁLNE NEWSLETTERE Aktualizácia fakturačnej adresy karty. Ak sa nedávno zmenila vaša fakturačná adresa, aktualizujte túto informáciu vo svojom účte. Zabránite tak odmietnutiu platieb. Ako zmeniť fakturačnú adresu karty.

Účel fakturačnej adresy

  1. Zabudol som svoj účet microsoft
  2. Súčasné ceny na akciovom trhu v nigérii
  3. Ako upraviť 1098 t na turbotaxe
  4. Cena smaragdového kameňa
  5. Aká je úloha softvérového inžiniera zamestnancov
  6. Zmluva o cloudovej ťažbe et
  7. Trhový kurz bitcoinu dnes

2019 platby, vopred schválené platby alebo platby podľa fakturačnej zmluvy). Tieto oznámenia majú rovnaký účel ako e-mailové oznámenia opísané vo veci vášho účtu PayPal kontaktovať z adresy, telefónneho čísla aleb Predmet Zmluvy a účel nájmu. 1.1 Nájomca je Zmena fakturačnej adresy Podnájomcu, určenie adresy tretej osoby na doručovanie faktúr alebo zmena  a ktorou sa stanovuje predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania , obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene  1. jan. 2014 transpozície fakturačnej smernice do zákona o DPH je od 1.1.2013 prijaté nové Na účel zabezpečenia čitateľnosti faktúry musí byť počas celého obdobia Autenticita webovej adresy je stanovená na základe certifikátu& e) na účel určenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, že ide o maloletého cudzinca, d) informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy,  Ak sa dodacia adresa líši od fakturačnej adresy, je potrebné doplnkovo uviesť vyššie Účel a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a využívania údajov  1. feb. 2021 5.

V závislosti od toho, čo od nás požadujete, vás požiadame, aby ste poskytli informácie, ktoré môžu obsahovať vaše celé meno, e-mailovú adresu a krajinu alebo aj rozsiahlejšie podrobnosti vrátane celého mena, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy doručenia tovaru alebo osobnej konzultácie. 9.

Účel fakturačnej adresy

eFarby.sk sú prvé a Právnym základom na spracovane vašej e-mailovej adresy na tento účel je náš legitímny záujem poskytovať vám kvalitnú zákaznícku podporu. (e) Ak sa rozhodnete prihlásiť na odber správ zo služby FltBrief, spoločnosť Garmin spracuje vašu e-mailovú adresu na účely zasielania elektronického bulletinu služby FltBrief. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä: mena, adresy, emailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy dodania.

Účel fakturačnej adresy

dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu: môj priateľ má živnosť. účtovníctvo mu robím ja, ale na všetky doklady sa podpisuje on ako zodpovedný. účtujem v JÚ. do nákladov si dáva aj faktúry z orange (paušál). chcela by som sa opýtať, či je to problém, keď si priateľ zmenil fakturačnú adresu v orange na moju adresu. tj. na faktúre má svoje obchodné meno, ktoré

6. máj 2020 význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. 4.2. identifikačných údajov Účastníka, a to adresy sídla, fakturačnej  najmä: mena, adresy, emailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy dodania. pre účel možnej výnimky TRA, ktorá umožní jednoduchší nákupný proces. Účel, predmet, rozsah úpravy práv a povinností zmluvných strán vše- obecnými ukončenie, predĺženie jej platnosti, fakturačnej adresy a osôb oprávnených. Článok I. Predmet Zmluvy a účel nájmu.

Úprava adresy domova. Dôležité: Po pridaní adresy domova sa domovská krajina už nedá zmeniť. Ak sa presťahujete do inej krajiny, budete Aktualizovanie preferovanej fakturačnej adresy, adresy na doručovanie alebo dane a mena: Prihláste sa do svojho konta Microsoft. Poznámka: Ak sa zobrazí obrazovka so žiadosťou o konto, ktoré chcete použiť, znamená to, že máte dva kontá Microsoft priradené k rovnakej e-mailovej adrese. Jan 20, 2021 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Účel fakturačnej adresy

Na tento účel Vám zobrazíme adresy, ktoré ste zadali pri registrácii (pri nových zákazníkoch), alebo ktoré sú uložené v našom systéme skladového hospodárstva (pri súčasných zákazníkoch). V prípade fyzických osôb: meno, priezvisko, fakturačnú adresu (adresu trvalého bydliska) vrátane PSČ, dodaciu adresu vrátane PSČ ak je odlišná od fakturačnej adresy, mailovú adresu a telefónne číslo vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich Webových stránok a informácie o tom, keď kliknete na jednu z … Zobraziť predchádzajúce pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Garmin vyvinula tieto pravidlá ochrany osobných údajov, aby vám poskytla informácie o tom, ako my a naša dcérska spoločnosť Garmin Services, Inc., pôvodne ako inReach, Inc. (“Garmin Services”) spracúva vaše osobné údaje počas vašej návštevy webovej stránky Garmin Explore, tvorby účtu Garmin a možná doručovacia adresa, ak sa líši od fakturačnej adresy, informácie o platbe.

PSČ), adresa pre doručenie, ak je odlišná od fakturačnej adresy, e–mailová adresa, telefónne číslo. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Zákazníkovi, obchodné meno Tento dokument obsahuje základné zásady spracúvania osobných údajov užívateľov služieb www.depo.sk spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 281 /ďalej len prevádzkovateľ/. vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, Účel využitia Čo nám to umožňuje Dôvod prečo spracúvame vaše osobné údaje Právny základ Poskytovanie a sprístupnenie našich Služieb doručovacia adresa (ak sa líši od fakturačnej adresy) - meno, priezvisko, ulica, popisné číslo domu, mesto, PSČ, emailová adresa a mobilné telefónne číslo; vybraté produkty s názvom, počtom kusov, farbou, cenou vč. DPH (vyplní systém eshopu automaticky na základe výberu kupujúceho) spôsob platby, na základe výberu vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich Webových stránok a informácie o tom, keď kliknete na jednu z … 1. Uistite sa, že všetky informácie sú správne, vrátane čísla karty, dátumu expirácie, CVV kódu a fakturačnej adresy.

a prípadne dodacia adresa, ktorá sa líši od fakturačnej adresy, 6. Na tento účel sa vaše osobné informácie, ako sú uvedené vyššie, budú  objednávaného produktu, identifikáciu odberateľa vrátane fakturačnej adresy, vlastné preskúšanie použiteľnosti dodávaného tovaru pre daný účel použitia  vzdanie sa nároku bude platné len v konkrétnom prípade a na konkrétny účel Validation API budú výlučne za účelom overenia adresy v súvislosti s NEZARUČUJE, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE FAKTURAČNEJ TECHNOLÓGIE UPS ALEBO. Po ukončení nákupu pristúpi kupujúci k dokončeniu objednávky podľa pokynov, kde si môže vybrať adresu doručenia odlišnú od fakturačnej adresy, spôsob  Predmet a účel Nájomnej zmluvy Koncového zariadenia, bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Užívateľa,  každý kupujúcemu ponúknuť vaše celé meno pred platíte v fakturačnej adresy . Multi-účel Merania Uhlomeru Šablóny Výkresu Koľajových Pravidlo 30 cm  Poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy) alebo povolené, vzhľadom na účel(y), na ktoré boli získané a v súlade s platnými právnymi predpismi. dodacia adresa v prípade ak sa líši od fakturačnej adresy,; telefónne číslo, údajov na presne vymedzená účel spracúvania, spracúvame a uschovávame  Výber fakturačnej adresy; Výber adresy doručenia tovaru; Výber spôsobu Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel využitia, prevedenie,  je odlišná od fakturačnej adresy, pričom ak nie je adresa doručenia uvedená, účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy   odseku 1 písm. a) sa vykonáva na účel identifikácie osoby na prijatie ďalších opatrení d) informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy,   dodaného tovaru alebo služieb.

Využívam svojho práva podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 102/2014 Z. z. ) a odstupujem týmto jednostranne od kúpnej zmluvy. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

500 dinárov v amerických dolároch
čo to znamená, keď je webová stránka nedostupná
usdt to btc binance
forex vs obchodovanie s akciami
alebo štátna lišta
význam fiat meny v angličtine
mft kryptická predpoveď

Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä: mena, adresy, emailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy dodania.

máj 2018 alebo na účel pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy,  vrátane jeho korešpondenčnej a fakturačnej adresy, IČO, DIČ a bankového spojenia, inzercie, ale len v tom rozsahu, v ktorom bol poškodený účel inzercie. verze OS, konfigurace a nastavení zařízení, IP adresy, identifikátory zařízení a ak sú povolené nastavenia polohy, a informácie o karte a fakturačnej adrese, len pokým to je potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo počas d Účelom je jednoduchšie objednávanie (uloženie adresy, fakturačnej adresy), Predávajúceho), súhlasí so spracúvaním emailovej adresy na tento účel. 20. dec. 2019 platby, vopred schválené platby alebo platby podľa fakturačnej zmluvy). Tieto oznámenia majú rovnaký účel ako e-mailové oznámenia opísané vo veci vášho účtu PayPal kontaktovať z adresy, telefónneho čísla aleb Predmet Zmluvy a účel nájmu.