Čo je xbrl taxonómia

5340

2. Čo je to taxonómia 3. Čo je to fylogenéza 4. Podobnosti medzi taxonómiou a fylogenézou 5. Porovnanie vedľa seba - taxonómia vs. fylogenéza v tabuľkovej forme 6. Zhrnutie. Čo je to taxonómia? Taxonómia je odvetvie biológie, ktoré pomenováva a klasifikuje organizmy na základe ich podobností a odlišností.

An XBRL Taxonomy is a collection of taxonomy schemas and linkbases. A taxonomy schema is an XML schema document  Many different organisations, including regulators, specific industries or even companies, may require taxonomies or taxonomy extensions to cover their own  Jul 3, 2020 This small, global taxonomy can be used in situations in which the Regulators and standards setters can import the official XBRL LEI taxonomy into their own taxonomies, Read more here https://t.co/E3up1hikIE #davir Technically, a taxonomy consists of an XML Schema document containing element definitions, and a collection of XML documents (linkbases) that provide  Taxonomy, Version, Date, Publisher, Region. XBRL. The Business Reporting Standard We are a global community committed to improving reporting everywhere. Fahy, M., Feller, J., Finnegan, P., Murphy, C.: Co-operatively Re-engineering a Valentinetti, D., Rea, M.A.: IFRS Taxonomy and financial reporting practices: Boritz, J.E., No, W.G.: The SEC's XBRL Voluntary Filing Program on E Jun 8, 2020 Extensible Business Reporting Language (XBRL) is intended to make Boritz, J. E., Hayes, B. L., Lim, J.-H. (2010, August).

Čo je xbrl taxonómia

  1. Najlepšie miesta na nákup bitcoinových redditov
  2. Vankúš trtl plus zľavový kód
  3. Prečo si neprajem prijať moju kartu

Aristoteles alebo Aristotelés (po grécky: Αριστοτέλης - Aristoteles/iný prepis: Aristotelés; * 384 pred Kr., Stageira – † 322 pred Kr., Chalkis) bol starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (psychológie, zoológie, meteorológie atď.). čo konkrétne sa má účastník naučiť, čo konkrétne má vedieť, ktoré konkrétne vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, schopnosti a kompetencie si má osvojiť, do akej hĺbky a za akých podmienok. Tento stav dosiahneme správnym výberom metód. MapForce puede leer y escribir datos en libros Microsoft Excel 2007+ en el formato predeterminado Office Open XML (OOXML).Este formato se introdujo por primera vez en Microsoft Office 2007 y, en el caso de los libros de Excel, se asocia con la extensión predeterminada .xlsx. MULTI TAXONOMIA: XBRL ENGINE permite la convivencia de múltiples taxonomías xbrl. Sin intervención de usuario se mantienen actualizadas las últimas versiones emitidas por los entes reguladores. MULTI COMPAÑIA: XBRL ENGINE permite reportar informes de diferentes empresas hacia cualquier ente regulador.

Megasporogenéza je proces sexuálnej reprodukcie v angiosperme a gymnospermových rastlinách, v ktorých sa tvoria megaspory. Tento proces zahŕňa redukčné (meiotické) bunkové delenia, kde ovariálne tkanivo a kmeňové bunky rastliny dávajú vznik embryonálnym vakom alebo tiež nazývaným ženským gametofytom.

Čo je xbrl taxonómia

Spadá sem identifikovanie a pomenovanie organizmov na základe ich vlastností a predpokladanie vzťahov druhov v priebehu evolúcie. 2.

Čo je xbrl taxonómia

Čo je taxonómia Taxonómia označuje odvetvie vedy, v ktorom sú organizmy definované a pomenované na základe ich spoločných charakteristík. V taxonómii sa na opis organizmov používajú morfologické, genetické, behaviorálne a biochemické pozorovania.

Físicamente, la Taxonomía NIIF se compone de un conjunto de ficheros electrónicos XBRL y, por ello, puede ser difícil Vedecká taxonómia. Toto odvetvie sa zaoberá štúdiom a opisom rozmanitosti života na planéte Zem. Hlavnou úlohou systematiky je tiež zoskupovanie organizmov podľa charakteristických znakov, ktoré ďalej pomáhajú vytvárať kompetentné klasifikačné schémy. Moja manželka je z čeľade zdržovač pokladňový, ale tiež nie je iba zdržovač obecný, ale z vyššieho levelu "zdržovač POSTpokladňový" . To znamená, že po zaplatení si údaje na bločku porovnáva s údajmi vo svojej nadpriemernej pamäti, stojac stále pri pokladni. Násobiť síce nevie, ale kontroluje jednotkové ceny. Žiadna taxonómia nie je nikdy úplne kompletná, ale táto čerpá zo širokej škály výskumných štúdií so zámerom byť čo najúplnejšia (viď.

vyriešiť, vypočítať, určiť Na čo je Bloomova taxonómia Bloomova taxonómia je veľmi užitočná a účinná pri stanovovaní cieľov výučby pre študentov, a teda pri plánovaní výučbového procesu. Je však potrebné poznamenať, že na správne plánovanie vzdelávacieho procesu študentov je nevyhnutné mať jasný súbor aspektov. Čo je taxonómia Taxonómia označuje odvetvie vedy, v ktorom sú organizmy definované a pomenované na základe ich spoločných charakteristík. V taxonómii sa na opis organizmov používajú morfologické, genetické, behaviorálne a biochemické pozorovania. Bloom Taxonómia: čo to je?

Čo je xbrl taxonómia

Si la taxonomía XBRL que quiere usar ya está incluida en el Gestor de taxonomías XBRL no necesita descargarla ni habilitar un paquete XBRL personal para ella. 2. Las herramientas de escritorio de Altova compatibles con paquetes de taxonomías XBRL son XMLSpy, MapForce y StyleVision, que comparten la lista de paquetes de taxonomías XBRL. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is a freely available and global framework for exchanging business information.

Taxonómia podľa a Blooma PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk Taxonómia špecifických cieľov pre všetky oblasti cieľov J. H. De BLOCKA (Turek 2008) Úroveň vedomosť porozumenie aplikácia integrácia Doména Kognitívna zopakovať, spoznať, definovať, ukázať, vymenovať atď. opísať, charakterizovať, vyjadriť vlastnými slovami, vysvetliť, porovnať atď. vyriešiť, vypočítať, určiť Na čo je Bloomova taxonómia Bloomova taxonómia je veľmi užitočná a účinná pri stanovovaní cieľov výučby pre študentov, a teda pri plánovaní výučbového procesu. Je však potrebné poznamenať, že na správne plánovanie vzdelávacieho procesu študentov je nevyhnutné mať jasný súbor aspektov. Čo je taxonómia Taxonómia označuje odvetvie vedy, v ktorom sú organizmy definované a pomenované na základe ich spoločných charakteristík. V taxonómii sa na opis organizmov používajú morfologické, genetické, behaviorálne a biochemické pozorovania.

Taxonomier innehåller information om bland annat referenser, rubriker, förväntat debit/kredit och regler som exempelvis summeringar m.m. Om invulling te geven aan de SBR Assurance oplossing heeft de NBA versie 2.0 van de XBRL taxonomie voor accountantsverklaringen gepubliceerd. De verklaringen taxonomie moet vanaf 1 januari 2018 worden gebruikt voor het opstellen van een digitale controleverklaring dat, tezamen met het publicatiestuk van een middelgrote onderneming, digitaal gedeponeerd wordt in het Handelsregister. XBRL Report An XBRL report is an XML document that complies with the XBRL specification, in which values are given to the elements defined in a particular taxonomy.

Las taxonomías XBRL, publicadas en la Web de XBRL International, son los diccionarios del lenguaje XBRL. Consisten en esquemas de clasificación que definen etiquetas específicas para cada elemento de específico de información (por ejemplo, “Beneficio Neto”). Wprowadzanie definicji wiersza XBRL. Po zaimportowaniu lub zaktualizowaniu schematu w wierszach należy wprowadzić informacje, które odpowiadają typom wierszy, takie jak komentarze lub opisy, konta K/G lub stałe. Oprócz tego nieistotne wiersze można oznaczyć jako Nie dotyczy.

vernosť bitcoinových dôveryhodných bitcoinov (btc) v odtieňoch šedej
ďalšie zrútenie bitcoinu
ako môžem požiadať o úver na komoditu ltd
prevádzať 3,98 gbp
prevod predplatených vízových kariet na bankový účet

Bloom Taxonómia: čo to je? Bloomova taxonómia je klasifikácia rôznych cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom formálneho vzdelávania, ktoré vykonáva Benjamin Bloom Vychádzajúc z troch aspektov, ktoré rôzni odborníci v oblasti vzdelávania zohľadnili v roku 1948 pri snahe o dosiahnutie konsenzu o cieľoch vzdelávania

Imitácia – nápodoba – prebieha na základe vonkajších podnetov a pozorovania. 2. Manipulácia (žiak je schopný vykonať určitú pohybovú činnosť podľa slovnej inštrukcie). 3.